یک دبیرستان روسی در ایروان افتتاح خواهد شد

در بازدید اخیر وزیر آموزش و علوم ارمنستان، آرمن آشوتیان از کشور روسیه موضوع افتتاح یک دبیرستان روسی در شهر ایروان نیز مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش نیوز آشوتیان و لیوانف همچنین در مورد گشایش شعبه ای از دانشگاه دولتی لومونوسف در شهر ایروان نیز به بحث و بررسی پرداختند.
پیشتر در رابطه با دیدار آشتیونان از روسیه موضوع تدریس زبان ارمنی در مدارس روسیه گزارش شده بود.

نظرات