ملاقات وزیر انرژی جمهوری اسلامی با رئیس جمهور ارمنستان

سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان با یک هیئت ایرانی ملاقات کرد. در راس این هیئت حمید چیتچیان وزیر انرژی جمهوری اسلامی قرار داشت.
اینکه در این ملاقات چه قرار و مدارهایی رد وبدل شده است، هنوز نامشخص است اما بطور کلی جمهوری اسلامی و ارمنستان همکاری های گسترده ای در زمینه انرژی دارند. ایران به ارمنستان گاز مجانی صادر می کند و در زمینه انرژی الکتریکی همکاری هایی بین دو کشور در جریان است.

نظرات