ملاقات رئیس جمهور ارمنستان با رئیس جمهور آذربایجان

گفته می شود در دیدارهای جداگانه روسای گروه مینسک با رئیس جمهور ارمنستان و رئیس جمهور آذربایجان دو رهبر موافقت کردند که در ماه نوامبر دیداری با یکدیگر داشته باشند. این خبر را رادیوی عمومی ارمنستان نیز تایید کرده است.


روسای گروه مینسک روز 4 نوامبر با حیدر علی یف و روز 5 نوامبر جاری با سرژ سرکیسیان دیدار و گفتگو داشتند.

نظرات