همکاری تیمهای فوتبال پرسپولیس و شیراک

قرارداد همکاری بین تیم فوتبال پرسپولیس ایران و باشگاه شیراک ارمنستان به امضاء محمد رویانیان و ارمان ساهاکیان رسید.شیراک باشگاه فوتبال گیومری در ارمنستان است.
شیراک سابقهٔ چهار قهرمانی در لیگ برتر ارمنستان و سه قهرمانی در سوپر جام ارمنستان و یک قهرمانی در جام استقلال ارمنستان را در کارنامهٔ خود دارد.

نظرات