لغو روادید سفر بین ارمنستان و امریکا

تیگران بالایان سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان به آیسور گفته است که ایالات متحد امریکا و ارمنستان در مورد امکان لغو روادید سفر به امریکا بحث و گفتگو کرده اند. به گفته او این روندی طولانی است که هنگام مسافرت ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان به امریکا آغاز شده است.

در خبری دیگر روز 22 نوامبر جاری اعلام شد که یک شرکت امریکایی 180 میلیون دلار برای نیروگاه هیدروالکتریک ارمنستان سرمایه گذاری می کند. برخی از رسانه ها این موارد را نشانه های آغاز فصلی نوین در روابط ارمنستان و امریکا تلقی کرده اند.

نظرات