تظاهرات اعتراضی جواهر فروشان ایروان

امروز 28 نوامبر 2013 چند ده تن از جواهر فروشان شهر ایروان در مقابل ساختمان دولت دست به تظاهرات زدند و اعتراض خود را نسبت به بازرسی ها و فشارهای ماموران دولتی در روزهای اخیر اعلام کردند.
آنطور که جواهر فروشان می گویند ماموران در روزهای اخیر نسبت به بازرسی گسترده در مغازه های جواهر فروشی اقدام کرده اند و مانع از کسب و کار معمول آنها شده اند. گویا ماموران دنبال کشف سکه های طلای ضرب شده برای داوید ساسونی بوده اند که اشکالاتی داشته اند. جواهر فروشان می گویند که آنها تنها فروشنده این سکه ها هستند و اگر کیفیت این سکه ها مشکل دارد، انها مقصر نیستند.
داوید ساسونی Սասունցի Դավիթ یکی از پهلوانان میهنی ارمنستان است که در زمان یورش تازیان ایستادگی زیادی از خود نشان داد.در شهر ایروان،مجسمه ای برای بزرگداشت او در ایستگاه مترو در خیابان تیگران متس ساخته شده است.
[youtube=http://youtu.be/tz2IlEioqyU]

نظرات