ایر فرانس هفته ای هفت پرواز به ایروان انجام میدهد

بر اساس قرارداد تازه شرکت هواپیمایی ایرفرانس با فرودگاه بین المللی ایروان در سال 2014 این شرکت تعداد پروازهای خود به ایروان را به هفت پرواز در هفته خواهد رساند. در حال حاضر ایرفرانس هفته ای سه یا چهار پرواز به ایروان انجام میدهد.
از دسامبر سال جاری قرار است پروازهای ایروان به امارات عربی نیز از 7 پرواز در هفته به یازده پرواز افزایش یابد.
دولت ارمنستان بتازگی سیاست آسمان باز را اعلام کرده است و صنعت هوانوردی کشور را به سوی خصوصی سازی پیش می برد.

نظرات