مین زدایی در مرزهای ترکیه با ارمنستان و ایران

ترکیه با حمایت مالی اتحادیه اروپا 4 میلیون متر مربع از 11.6 میلیون متر مربع مرز مشترک خود با ارمنستان و ایران را مین زدایی می کند. به گزارش آرمن پرس 52.4 میلیون دلار برای اجرای این پروژه مورد نیاز است که 75 درصد بودجه آن توسط اتحادیه اروپا و 25 درصد توسط ترکیه تامین خواهد شد.

نظرات