تست کنیاک آرارات در وین

هتل فرانسه Hotel de France در شهر وین مراسمی برای تست کنیاک آرارات برگزار کرد.
به گزارش آرمن پرس این مراسم با مشارکت شرکت کنیاک ایروان و سفارت ارمنستان در اتریش و با حمایت یک شرکت اتریشی انجام رسید.
کنیاک آرارات در ارمنستان شهرت بسیاری دارد و گفته می شود که از نظر کیفیت قادر به رقابت با محصولات مشابه در سطح بین المللی است.

نظرات