شورت توری ممنوع می شود

Lace pantiesوزارت صنعت و بازرگانی روسیه اعلام کرده است که در حال مطالعه برای ممنوعیت شورت توری در محدوده اتحاد گمرکی است.
این ممنوعیت در چهارچوب مقررات تکنیکی صنایع سبک اتحادیه گمرکی در نظر گرفته خواهد شد.
این مقررات از ماه جولای سال 2014 در کشورهای عضور اتحادیه گمرکی به اجرا گذاشته خواهد شد.

نظرات