دستگیری شهروند ارمنستان در فرودگاه اتریش

روز 29 نوامبر جاری یک شهروند ارمنستان توسط اینترپل  در فرودگاه اتریش دستگیر شد. او از ایروان به مقصد وین پرواز کرده بود. نام این فرد آشوت م. اعلام شده است. خبرگزاری نیوز به نقل از پلیس ایروان گزارش میدهد که او روز 28 نوامبر  مردی 37 ساله بنام آرمن را با ضربات چاقو در خیابان به قتل رسانه بود و از سوی اینترپل تحت تعقیب قرار گرفته بود.

نظرات