پیوستن به اتحاد گمرکی همکاری با بانک جهانی را متوقف نخواهد کرد

روز سه شنبه 19 نوامبر، هنری کرالی مدیر منطقه ای بانک جهانی در قفقاز جنوبی به خبرنگاران گفت که پیوستن به اتحاد گمرکی باعث توقف همکاری با بانک جهانی نخواهد شد. هنری کرالی گفت که ارمنستان یک کشور مستقل است و حق دارد کشورهای همکار یا اتحادیه های خود را انتخاب کند. بانک جهانی آماده همکاری با ارمنستان و برسیمت شناختن انتخابهای این کشور است. اصلاح فضای کسب و کار در دستور کار همکاری بانک جهانی و ارمنستان قرار دارد.
بانک جهانی به تازگی اعطاء اعتباری 837 میلیون دلاری به ارمنستان را اعلام کرده است.

نظرات