جلسه زنان ارمنی و آذری در استانبول

روزهای 1 تا 5 دسامبر سال جاری گروهی از فعالان مدنی زن از ارمنستان، قره باغ و جمهوری آذربایجان در نشستی مشترک شرکت خواهند داشت.

سازمان غیر انتفاعی مرکز منابع زنان ارمنستان The Women's Resource Center Armenia و انجمن حمایت از حقوق زنان در جمهوری آذربایجان Association of Women’s Rights Protection after D. Aliyeva برگزار کننده این نشست هستند.هدف ازاین گردهم آیی بهره گیری از نقش و تاثیر زنان در ساماندهی مناقشه قره باغ اعلام شده است.

نظرات