ارمنستان از توافقنامه ژنو استقبال می کند

به گزارش آرمن پرس، ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان می گوید که ما از توافقنامه ژنو در مورد برنامه هسته ای ایران استقبال می کنیم، این نه تنها خبر خوبی برای منطقه بلکه برای کل جامعه جهانی است.

نظرات