مرزهای زمینی بین ایران و نخجوان بسته شد

جمهوری خودمختار نخجوان گمرک و پایه مرزی شاه تختی را تعطیل کرد. پایانه مرزی شاه تختی در نخجوان به پایانه مرزی پلدشت در ایران متصل است. در اقدامی متقابل جمهوری اسلامی نیز پایه مرزی جلفا را به روی مسافران بست. بنابراین ارتباط حمل و نقل و تردد مسافر بین نخجوان و ایران متوقف شده است. جمهوری اسلامی پایانه مرزی بیله سوار را نیز بست، این پایانه استان اردبیل را به جمهوری آذربایجان متصل می کند.
آنطور که خبرگزاری های ایران گزارش میدهند بستن پایانه مرزی شاه تختی از سوی جمهوری آذربایجان پس از تیراندازی از سوی ایران به خاک اذربایجان صورت گرفته است. خبرگزاری های ایران این اقدام را تیراندازی یک فرد ناشناس به سوی تراکتوری در آذربایجان توصیف کرده اند که خسارتی ببار نیاورد.
یودیک یارالیان کارشناس مسائل ایران در ارمنستان امروز در یک کنفرانس رسانه ای بسته شدن مرزهای دو کشور را به نفع جمهوری آذربایجان دانست. به گزارش پانوراما یارالیان می گوید که جمهوری آذربایجان مایل است ارتباط مردم این کشور بخصوص تالشی های جمهوری آذربایجان و ایرانی ها با دشواری صورت بگیرد.

نظرات