خودکشی معاون کالج ارمنی-یونانی

ساعت 4 بامداد 28 نوامبر جاری صدای شلیک گلوله در محله اربونی شهر ایروان بسیاری رادر شوک فرو برد.بعد از اطلاع به پلیس و آمبولانس جنازه یک جوان 30 ساله در آپارتمانش یافت می شود. پلیس اعلام کرد که این فرد خودکشی کرده است.
خبرگزاری نیوز نام این فرد را رومن و معاون مدیر کالج ارمنی-یونانی Armenian-Greek college اعلام کرده است. بر اساس گزارش همین منبع نوشته ای از او بدست آمده است که از مادر و عمویش بخاطر خودکشی معذرت خواهی کرده است. او مجرد بود و تنها زندگی می کرد.

نظرات