بانوی اول ارمنستان خواستار کمک به زوجهای بدون فرزند شد

 Rita Sargsyan خانم ریتا سرکیسیان بانوی اول ارمنستان خواستار اتحاد ملی بر ای کمک به زوجهای بدون فرزند شد. به گزارش پانوراما او گفت که در اینباره با ارمنیان سراسر جهان گفتگو می کند.
با پیشرفتهایی که در علم پزشکی حاصل شده است، امروزه بسیاری زوجهای نابارور قابل درمان هستند. مراکز بهداشت و درمان ارمنستان از تکنولوژی های پیشرفته ای برای کمک به افراد نابارور و نازا استفاده می کنند.  با اینکه هزینه استفاده از این خدمات در ارمنستان بسیار کمتر از کشورهای اروپایی است اما بسیاری از خانواده ها قادر به تامین همین هزینه ها نیز نیستند و متاسفانه برای آرزوی فرزند داشتن کاری نمی توانند انجام دهند.

نظرات