رئیس جمهور ارمنستان در ویلنیوس

سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان به لیتوانی رفته کرده است تا در نشست همسایگان شرقی اتحادیه اروپا شرکت کند. آرمن پرس ضمن اعلام این خبر عکسی از او همراه با رهبران کشورهای شرکت کننده در اجلاس منتشر کرده است.
پیشتر یک نشریه ارمنی خبری منتشر کرده بود مبنی بر اینکه رئیس جمهور در اجلاس ویلنیوس شرکت نمی کند.

نظرات