رقص رئیس پارلمان ارمنستان

هویک آبراهامیان سخنگوی پارلمان ارمنستان در سفر رسمی خود به اروگوئه و هنگام بازدید از میدان ارمنستان در شهر مونته ویدئو رقصی نیز اجرا کرد.
[youtube=http://youtu.be/OQCbUdPR3-w]

نظرات