قطعی گسترده برق در ارمنستان

امروز حدود ساعت 10:30 صبح سرگرم کار با کامپیوتر بودم که برق محل قطع شد. گفتم ازفرصت استفاده کنم و بروم بیرون هوایی بخورم. حدود یکساعتی پیاده روی میکردم و متوجه شدم که قطعی برق تنها مربوط به محله ما نبوده و وسیع است. چراغهای راهنمایی و رانندگی در چهار راهها از کار افتاده بودند و این وضع ترافیک را بهم ریخته بود. خبرگزاری های ارمنستان بعد از ظهر امروز اعلام کردند که این قطعی برق نه تنها در ایروان بلکه بخشهای وسیعی از کشور را در بر گرفته بود. متروی شهر ایروان هم از کار افتاد و این باعث شد که قطار در حال حرکت در تونل باز به ایستد. خوشبختانه امدادگران توانستند همه مسافران را به سلامت از قطار خارج کنند. وزارت انرژی و منابع طبیعی ارمنستان هم اعلام کرده است که مشکل درشبکه برطرف شده است.

نظرات