کمیسیون اروپا 25 میلیون یورو برای اصلاح دولت ارمنستان صرف میکند

کمیسیون اروپا در چهارچوب برنامه همکاری و همگرایی همسایگان شرقی 25 میلیون یورو به دولت ارمنستان کمک مالی می کند تا صرف مقابله با فساد و اصلاح خدمات عمومی  بشود.کمیسیون اروپا در سال 2013 در مجموع 87 میلیون یورو کمک مالی برای انجام اصلاحات در سه کشور ارمنستان، گرجستان و مولداوی اختصاص داده است.

نظرات