واردات بیش از 37 هزار دوچرخه به ارمنستان

bicycle armeniaواردات دوچرخه به ارمنستان  در دوره ژانویه تا سپتامبر 2013 به میزان 7.74 درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد نشان میدهد.
به گزارش آرمن پرس بر اساس اطلاعت منتشر شده از سوی اداره مالیات ارمنستان از ژانویه تا سپتامبر 2013 تعداد 37.6 هزار دوچرخه به ارمنستان وارد شده است.این رقم برای 9 ماهه اول سال 2012 به میزان 34.9 هزار اعلام شده بود.
بیشتر دوچرخه های وارداتی به ارمنستان ساخت کشور چین هستند.

نظرات