آرمن پرس 95 ساله شد

خبرگزاری آرمن پرس روز 18 دسامبر 2013 را سالروز 95 سالگی خود اعلام کرده است. آرمن پرس قدیمی ترین خبرگزاری در کشور ارمنستان است.

نظرات