تعداد افراد سیگاری کم خواهد شد

الکساندر بازارچیان معاون موسسه سلامت ملی ارمنستان می گوید که تجربه جهانی نشان میدهد اکثر کشورهایی که در زمینه سلامت موفقیت جدی بدست آورده اند، تبلیغات دخانیات را بطور کلی ممنوع کرده اند.
این مطلب را آرمن پرس منتشر کرده است.
دولت ارمنستان لایحه منع تبلیغ دخانیات را تهیه کرده است اما این لایحه هنوز در پارلمان کشور مورد بحث قرار نگرفته است. در ماه دسامبر جاری مخالفان مصرف سیگار و دخانیات میتینگهایی را در مکانهای عمومی شهر ایروان برگزار کردند. اینها نشانه هایی است از اینکه کشور به سمت محدود کردن مصرف دخانیات پیش می رود.

نظرات