کافه ها و رستورانها مشتری ندارند

نشریه هایکاکان ژاماناک گزارشی تهیه کرده است از وضعیت رکود در کافه ها، رستوران ها و پیتزا فروشی ها در مرکز شهر ایروان.گزارشگر این نشریه می نویسد که روز 10 دسامبر جاری در بازدید از این مکانها کارکنان تایید کرده اند که تعداد مشتریان آنها بشدت کاهش پیدا کرده است.

نظرات