مردم ارمنستان روسیه را به اروپا ترجیح می دهند

67 درصد پاسخ دهندگان در ارمنستان هنگام انتخاب بین روسیه و اتحادیه اروپا می گویند که روسیه را ترجیح می دهند. به گزارش رادیو عمومی ارمنستان الکساندر مارکارف مدیر بخش ارمنستان موسسه کشورهای مستقل همسود این مطلب را اعلام کرده است.

نظرات