دستگیری سه سارق جوان در نورک

در پی دو گزارش جادگانه سرقت در محله یورک ایروان پلیس سه مرد جوان را بازداشت کرده است. یک مورد سرقت مربوط به جواهرات از منزل و مورد دیگر مفتولهای مسی و لوازم خانگی بوده است.
دو نفر از دستگیر شدگان 22 ساله و دیگری 21 ساله معرفی شده اند.
[youtube=http://youtu.be/AuuNsuhmPP4]

نظرات