روتیوب از یوتیوب پولساز تر است

شبکه تلویزیونی آرمنیا تی وی Armenia TV کانال ویدئویی اینترنتی خود را از یوتیوب youtube به روتیوب rutube منتقل کرده است.دلیل این اقدام درآمدزایی بیشتر روتیوب اعلام شده است، بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که در ارمنستان روتیوب از یوتیوب پولسازتر است.
وبسایت مدیا در ارمنستان از روبن مرادیان رئیس گروه مدیا پان آرمنین نقل می کند که علت جایگزینی ویدئوهای آرمنیا تی بر روتیوب بجای یوتیوب درآمدزایی بیشتر این وبسایت است.
هر شخصی می تواند در وبسایتهای یوتیوب و روتیوب کانال ایجاد کند و براساس تعداد بازدید کنندگان از ویدئوهای آپلود کرده، درآمد بدست بیاورد. درآمد کسب شده از این طریق به این نیز بستگی دارد که بازدید کنندگان ویدئوهای شما از چه کشورهایی باشند.تجربه آرمنیا تی وی این نکته را بما می آموزد که در حال حاضر در ارمنستان انتخابی بهتر از یوتیوب برای کسب درآمد وجود دارد.

نظرات