انکار نسل کشی ارامنه جرم نیست

دادگاه  اروپایی حقوق بشر در سوئیس ECHR روز 17 دسامبر جاری رای داد که انکار نسل کشی ارامنه در امپراتوری عثمانی جرم تلقی نمی شود و پی گرد قانونی ندارد.
دویک پریجک رهبر حزب چپگرای کارگان ترکیه در سال 2007 توسط دولت سوئیس به خاطر انکار واقعه نسل کشی ارامنه محکوم به پرداخت جریمه نقدی شد. او به دادگاه حقوق بشر استراسبورگ شکایت کرد، دادگاه او را بیگناه و اقدام دولت سوئیس را نقض حق آزادی بیان اعلام کرد. دولت سوئیس سه ماه مهلت دارد که به رای این دادگاه اعتراض کند.

نظرات