ارمنستان دومین کشور جهان از نظر مشقت زندگی روزمره مردم

موسسه نظرسنجی گالوپ نتايج تحقيقات و نظر سنجی خود در ۱۴۳ کشور جهان را که به بررسی وضعيت زندگی مردم و پيش‌بينی آنها از آينده اختصاص يافته است، منتشر کرد.
در اين نظر سنجی درصد بالايی از مردم بلغارستان و ارمنستان که به سئوالات گالوپ پاسخ داده‌اند، معتقدند که زندگی آنها همراه با رنج و مشقت است و به آينده بهتر هم اميد چندانی ندارند.در نظر سنجی موسسه گالوپ بغارستان صدر جدول است و ارمنستان بعد از آن قرار گرفته است یعنی درصد بالايی از شهروندان این دو کشور معتقدند با رنج و مشقت زندگی روزمره خود را پيش می‌برند. در رده‌بندی موسسه گالوپ، ۳۹ درصد از شهروندان بلغارستان وضعيت زندگی خود را همراه با سختی‌های زياد بويژه برای کسب درآمد توصيف کرده‌اند
در نظر سنجی موسسه گالوپ ايران نیز جزو ۱۰ کشور صدر جدول است که درصد بالايی از شهروندانش معتقدند با رنج و مشقت زندگی روزمره خود را پيش می‌برند.

نظرات