نیاز ارمنستان به متخصصان فناوری اطلاعات

تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان می گوید که کشورش هر سال به متخصصان آی تی بیشتری نیاز دارد.
به گزارش نیوز نخست وزیر ارمنستان این مطلب را هنگام بازدید از جشنواره هاکاتون، جشنواره ویژه نورآوری های حوزه آی تی IT بیان کرد. به گفته تیگران سرکیسیان در سالهای اخیر رشدی پایدار در این عرصه در کشور وجود داشته است و ارمنستان نقش رهبری در منطقه را داشته است.
احتمال دارد منظور نخست وزیر ارمنستان از منطقه، کشورها و جمهوری های قفقاز باشد زیرا در این منطقه پیشرفتهای ارمنستان در زمینه آی تی مشهود و چشمگیر تر از کشورها و جمهوری های دیگر است.

نظرات