پارک ایروان در تفلیس افتتاح شد

پارک ایرواندر جریان بازدید تارون مارگاریان شهردار ایروان و هیئت همراه از شهر تفلیس، پارک ایروان در پایتخت گرجستان افتتاح شد.در مراسم افتتاح این پارک شهردار تفلیس گیورگی اوگولاوا نیز حضور داشت و دو شهردار با یکدیگر از تابلویی پرده برداری کردند که روی آن نوشته شده است پارک ایروان.
در شهر تفلیس پارکی وجود دارد بنام دیکتاتور فقید منطقه، حیدر علی اف. گرچه این شخص در قید حیات نیست اما خانواده جنایتکار او همچنان نفت و منابع انرژی قفقاز را دست خود گرفته اند. این جنایتکاران آشکارا از نسل کشی ارامنه که جنایت علیه بشریت بود حمایت می کنند.

نظرات