ملاقات وزیران امور خارجه ارمنستان و آذربایجان در کیف

روز 4 دسامبر جاری اداوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان با المار ممدیاروف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در شهر کیف پایتخت اوکراین دیدار و گفتگو خواهند داشت. این ملاقات در پی دیدار رئیسان جمهور دو کشور با برنامه ریزی روسای همردیف گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت می گیرد.

بسیاری از دیپلماتها در سطح بین المللی تاکید کرده اند که مناقشه قره باغ راه حل نظامی ندارد.

نظرات