ایستگاه لرزه نگاری جدید در سوان

سرویس ملی پشتیبانی لرزه نگاری ارمنستان NSPC یک ایستگاه جدید در مرکز تحقیقات لرزه نگاری سوان نصب کرد. به گزارش نیوز این ایستگاه دیجیتال جدید اطلاعات دقیق تری  بدست می دهد و درصد خطا در لرزه نگاری را کاهش خواهد داد.
ارمنستان مانند سایر مناطق قفقاز زلزله خیز است و خطر بروز زمین لرزه شدید در شهرها و مناطق این کشور بسیار بالا است. در دوران معاصر زمین لرزه اسپیتاک فاجعه ای بود که هنوز پس از گذشت 25 سال آثار مخرب آن محو نشده است. متاسفانه ایروان نیز بر روی گسل های پرخطری ساخته شده است و خطر زلزله شدید همواره این شهر را تهدید می کند.

نظرات