شوشان پتروسیان در سانحه رانندگی

شوشان پتروسیان خواننده معروف ارمنستان روز 24 دسامبر جاری در شهر ایروان دچار سانحه رانندگی شد و در بیمارستان بستری شده است.
متاسفانه آمار سوانح رانندگی در ارمنستان چنان بالا است که در ماههای اخیر افراد مشهوری مانند یرواند ینگیباریان و وارتان پتروسیان را دچار حادثه کرد.
به امید بهبودی شوشان پطروسیان و این هم ویدئویی منتخب از اجراهای ایشان:
[youtube=http://youtu.be/lK1KJrQFGF8]

نظرات