کتاب عبارات ارمنی به ژاپنی

کتاب عبارات زبان ارمنی به ژاپنی توسط هاسمیک مورادیان تهیه شده است.
به گزارش آرمن پرس کتاب مذکور در سیصد نسخه تهیه شده است. هاسمیک مورادیان که پیشتر به مدت 6 ماه در ژاپن اقامت داشت بمدت چهار سال بخاطر تصادف رانندگی خانه نشین شده است. او در منزل به تالیف این کتاب اقدام کرده است.

نظرات