روز استقلال ارمنستان

در 21 سپتامبر 1991 ارمنستان از شوروی جدا شد و کشور مستقل جمهوری ارمنستان بوجود آمد و قانون اساسی این کشور در سال 1995 به تصویب رسید.
۲۱ سپتامبر سال ۱۹۹۱ روزی بود که استقلال ارمنستان به همه پرسی گذاشته شد و با ۹۹ درصد آرای مردم به تصویب رسید. این روز٬ روز استقلال نامیده می شود.
نخستین رئیس جمهور ارمنستان لوان تر پتروسیان بود. بعد از او روبرت کوچاریان از سال 1998 تا 2008 رئیس جمهور شد.
رئیس جمهور کنونی ارمنستان سرژ سرکیسیان است که از سال 2008 تاکنون در این منصب بوده است.
روز استقلال یکی از تعطیلات رسمی سالانه و جشن ملی در ارمنستان است.هر ساله در میدان بزرگ و اصلی ایروان و در شهرهای دیگر جشن عمومی بمناسبت این روز برگزار می شود.
[youtube=http://youtu.be/uQ_qGVf__hs]

نظرات