آذربایجان در نشست ایروان حضور خواهد داشت

نماینده ای از سوی جمهوری آذربایجان در نشست همکاریهای اقتصادی دریای سیاه BSEC در ایروان حضور خواهد داشت.به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان به نقل از آپا سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گفته است که شوگی مهدیزاده رئیس دپارتمان همکاری های اقتصادی وزارت خارجه در نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی دریای سیاه حضور خواهد داشت.
نشست مزبور قرار است روز 12 دسامبر در ایروان برگزار شود. پیشتر اعلام شده بود که احمد داود اوغلو نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

نظرات