نخست وزیری که صداها را می شنود

روز 5 دسامبر جاری دو خبر متفاوت در رسانه های ارمنستان بازتاب یافت که من را به آینده این کشور امیدوار کرد. تیگران سرکیسیان نخست ارمنستان مردی است که صدا ها را می شنود.
تیگران سرکیسیان در جلسه کارکنان دولت اعلام کرد که دپارتمانی برای مانیتور کردن برنامه های ضد فساد دولت تشکیل خواهد شد.این دپارتمان با شورای ضد فساد به ریاست نخست وزیر ارمنستان همکاری خواهد داشت.
هرچند بنظر من برخورد با فساد باید توسط نهادهای مستقل و غیر دولتی انجام شود و به این منظور باید فضا برای فعالیت سازمان های مدنی باز شود و آزادی بیان تضمین گردد ولی واکنش نخست وزیر ارمنستان مدتی اندک پس از انتشار گزارش سازمان شفافیت جهانی در خور توجه است. این را من مقایسه می کنم با اظهارات مردی که بیش از چهار سال پیش در برنامه ای موسوم به مناظره انتخاباتی در مقابل دوربین رسانه ملی و در مورد آن برنامه خاص با دهها میلیون مخاطب می گوید که سازمان شفافیت بین الملل یک سازمان صهیونیستی است و گزارش های آن قابل اعتماد نیست. نتیجه این نوع نگرش هم همین است که اکنون می بینیم با یک درآمد نجومی نفتی در مدت 8 سال چه به لحاظ اقتصادی و چه از نظر فرهنگی و مدنی به عقب رانده شدیم.
تیگران سرکیسیان روز 5 دسامبر اعلام کرد که در مورد بازار طلا تحقیقاتی انجام خواهد شد. این هم از نظر من بسیار جالب است که نخست وزیر یک کشور در رابطه با یک تظاهرات صنفی از سوی جواهرسازان  در پایتخت واکنش نشان میدهد، صداها را می شنود و موضوع را پی گیری می کند.
ای کاش مسئولان جمهوری اسلامی که اینقدر با مقامات ارمنستان روابط نزدیکی دارند کمی هم می توانستند از هایستان درس بیاموزند.

نظرات