وام به کسب و کارهای کوچک و متوسط

یونی بانک در ارمنستان Unibank اعطاء وام به کسب و کارهای کوچک و متوسط را یکی از اهداف استراتژیک این بانک اعلام کرده است.هدف از اعطاء اینگونه وامها این است که کسب و کارها توسعه پیدا کنند و مشاغل بیشتری ایجاد شود.
به تازگی موسسه مالی بین المللی IFC و بانک توسعه و تجارت دریای سیاه BSTDB مبلغ 5 میلیون دلار اعتبار در اختیار یونی بانک ارمنستان قرار داده اند تا صرف اعطاء کردیت به صاحبان کسب و کار های کوچک بشود.

نظرات