آرمنیا ماریوت هتل یروان

آرمنیا ماریوت هتل Armenia Marriott Hotel Yerevan یکی از هتلهای زنجیره ای شرکت ماریوت است که در شهر ایروان قرار گرفته است.موقعیت هتل در میدان اصلی شهر ایروان است. این هتل سالن بسیار بزرگی برای گردهم همایی و مراسم دارد که می توان در آن مراسم عروسی هم برپا کرد. این سالن دارای چهار اتاق است و مساحت کلی آن 1301 متر مربع است.
اطلاعات هتل:
نام: آرمنیا ماریوت هتل یروان Armenia Marriott Hotel Yerevan
آدرس: ایروان، خیابان امیریان، شماره 1
قیمت اتاق برای یک شب:


from 1 November  to 31 December
Deluxe 99,600 AMD
Superior Deluxe 111,600 AMD
Executive Level Deluxe 123,600 AMD
Junior Suite 252,000 AMD
Vice Presidential Suites 348,000 AMD
Presidential Suite 600,000 AMD
from 1 January to 28 February
Deluxe 86,400 AMD
Superior Deluxe 98,400 AMD
Executive Level Deluxe 110,400 AMD
Junior Suite 228,000 AMD
Vice Presidential Suites 324,000 AMD
Presidential Suite 600,000 AMD
from 1 March to 30 April
Deluxe 106,800 AMD
Superior Deluxe 118,800 AMD
Executive Level Deluxe 130,800 AMD
Junior Suite 252,000 AMD
Vice Presidential Suites 348,000 AMD
Presidential Suite 600,000 AMD
from 1 May to 30 June
Deluxe 117,600 AMD
Superior Deluxe 129,600 AMD
Executive Level Deluxe 141,600 AMD
Junior Suite 252,000 AMD
Vice Presidential Suites 348,000 AMD
Presidential Suite 600,000 AMD
from 1 July  to 31 August
Deluxe 106,800 AMD
Superior Deluxe 118,800 AMD
Executive Level Deluxe 130,800 AMD
Junior Suite 252,000 AMD
Vice Presidential Suites 348,000 AMD
Presidential Suite 600,000 AMD
from 1 September to 15 September
Deluxe 117,600 AMD
Superior Deluxe 129,600 AMD
Executive Level Deluxe 129,600 AMD
Junior Suite 252,000 AMD
Vice Presidential Suites 348,000 AMD
Presidential Suite 600,000 AMD
from 15 September  to 30 September
Deluxe 130,800 AMD
Superior Deluxe 142,800 AMD
Executive Level Deluxe 154,800 AMD
Junior Suite 288,000 AMD
Vice Presidential Suites 384,000 AMD
Presidential Suite 720,000 AMD
from 1 October  to 9 October
Deluxe 117,600 AMD
Deluxe 129,600 AMD
Executive Level Deluxe 141,600 AMD
Junior Suite 252,000 AMD
Vice Presidential Suites 348,000 AMD
Presidential Suite 600,000 AMD

نظرات