شرکتهای ارمنستان بیمه عمر ارائه نمی کنند

آرمن پرس در گزارشی اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ارمنستان 7 شرکت بیمه در این کشور فعالیت می کنند اما هیچیک از آنها بیمه عمر ارائه نمی کنند. در این گزارش از قول مدیر آموزشگاهی وابسته به یک شرکت بیمه نقل می شود که چون شرکتهای بیمه ارمنستان از تجربه طولانی در کار خود برخوردار نیستند، مجوز صدور بیمه عمر ندارند.

نظرات