آموزش زبان عربی در مسجد جامع ایروان

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که کلاس های آموزش مقدماتی زبان عربی را در مسجد کبود ایروان برای فارسی زبانان دایر خواهد کرد.
مسجد کبود ایروان توسط بنیاد جانبازان ایران ساخته شده است و توسط سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان اداره می شود. این مسجد یکی از بزرگترین پایگاههای فرهنکی دولت ایران در منطقه قفقاز بشمار می آید.

نظرات