افزایش جرم و جنایت در ارمنستان

مرکز ملی آمار ارمنستان اعلام کرده است که  موارد ثبت شده جنایت و بزهکاری از ابتدای سال جاری تا پایان ماه  اکتبر نسبت به دوره مشابه در سال قبل حدود 2500 فقره افزایش داشته است.
به گزارش آرمن پرس تعداد جرایم ثبت شده در مدت مذکور 15,479 مورد بود در حالی که آمار مربوط به این دوره در سال پیش رقم 12,840 را نشان می داد.

نظرات