کودکان ارمنستان از بابانوئل صلح می خواهند

با فرارسیدن سال نو کودکان از بابانوئل اسباب بازی یا خوراکی درخواست می کنند اما لیلیت ملکیان مدیر یک مهد کودک در روستایی مرزی می گوید که در جشن استقبال از سال نو خردسالان این مهد از بابانوئل میخواهند که صلح به آنها هدیه کند. این مهد کودک در روستای ایگپار واقع در منطقه مرزی تاووش واقع شده است. اینجا همه روزه کودکان صدای شلیک گلوله ها می شوند.به گزارش نیوز مهد کودک مزبور در سال 1963 ساخته شده است.
اخبار مربوط به نقض آتش بس در مرز میان جمهوری آذربایجان با ارمنستان در رسانه های دو کشور بصورت خبرهای همیشگی و عادی درآمده است.
[youtube=http://youtu.be/dhHdO25KCFQ]

نظرات