کمک مالی بانک سرمایه گذاری اروپا به بزرگراه ایران گرجستان

بانک اروپایی توسعه 60 میلون یورو بر روی پروژه بزرگراه شمال جنوب سرمایه گذاری می کند.
بزرگراه شمال جنوب ارمنستان نام یک پروژه راهسازی برای ساخت بزرگراهی است که پایانه مرزی بین ارمنستان و ایران را به گرجستان متصل می کند و در طول مسیر آن شهرهای مقری، قاپان، گریز، ایروان،آشتاراک، گیومری و باوار قرار می گیرند.

نظرات