هتل آرارات

در وبسایت هتل آرارات آمده است: مدیریت و کارکنان هتل آرارات به شما خوش آمد می گویند. ما نهایت سعی خود را خواهیم کرد تا اقامت در هتل برای شما دلپذیر بشود. کارکنان چند زبانه و با رفتار دوستاه خدمات اختصاصی بر مبنای استانداردهای مورد نظر شما ارائه می دهند.
اطلاعات هتل:

نام: آرارات هتل Ararat Hotel
درجه: 4 ستاره
آدرس: ایروان، خیابان گریگور لوساوریچ، شماره 7
لیست قیمت اتاق هتل برای هر شب اقامت:

from 1 December to 15 March
Standard Single 40,000 AMD
Standard Twin/ Double 48,000 AMD
Superior Single 54,000 AMD
Superior Twin / Double 60,000 AMD
Family Suite 87,000 AMD
Executive Suite 120,000 AMD
Ararat Suite 215,000 AMD
from 16 March to 4 April
Standard Single 58,000 AMD
Standard Twin/ Double 64,000 AMD
Superior Single 80,000 AMD
Superior Twin / Double 87,000 AMD
Family Suite 116,000 AMD
Executive Suite 160,000 AMD
Ararat Suite 260,000 AMD
from 5 Aprilto 30 July
Standard Single 52,000 AMD
Standard Twin/ Double 58,000 AMD
Superior Single 71,500 AMD
Superior Twin / Double 78,000 AMD
Family Suite 103,500 AMD
Executive Suite 143,000 AMD
Ararat Suite 233,500 AMD
from 1 August to 30 October
Standard Single 58,000 AMD
Standard Twin/ Double 64,000 AMD
Superior Single 80,000 AMD
Superior Twin / Double 87,000 AMD
Family Suite 116,000 AMD
Executive Suite 160,000 AMD
Ararat Suite 260,000 AMD
from 1 November to 30 November
Standard Single 52,000 AMD
Standard Twin/ Double 58,000 AMD
Superior Single 71,500 AMD
Superior Twin / Double 78,000 AMD
Family Suite 103,500 AMD
Executive Suite 143,000 AMD
Ararat Suite 233,500 AMD

نظرات