هتل باس بوتیک

هتل باس بوتیک در یک محله آرام و اکولوژیک بنام آیگدزور قرار گرفته است و دارای 41 اتاق می باشد. این هتل یکی از قدیمیترین هتلهای خصوصی ایروان است و 18 سال سابقه دارد.
اطلاعات بیشتر:

نام:باس بوتیک هتل Bass Boutique Hotel
درجه: سه ستاره
آدرس: خیابان آیگدزور، شمار 3
قیمت هتل برای هر شب اقامت:

from 1 January to 15 March
Single Room 27,000 AMD
Double Room 33,000 AMD
Deluxe Double/Twin 37,000 AMD
Junior Suite 45,000 AMD
Senior Suite 50,000 AMD
Family Room 50,000 AMD
from 16 March to 31 March
Single Room 39,000 AMD
Double Room 51,000 AMD
Deluxe Double/Twin 54,000 AMD
Junior Suite 65,000 AMD
Senior Suite 70,000 AMD
Family Room 70,000 AMD
from 1 April to 31 July
Single Room 35,000 AMD
Double Room 41,000 AMD
Deluxe Double/Twin 45,000 AMD
Junior Suite 60,000 AMD
Senior Suite 65,000 AMD
Family Room 65,000 AMD
from 1 August to 31 October
Single Room 39,000 AMD
Double Room 51,000 AMD
Deluxe Double/Twin 54,000 AMD
Junior Suite 65,000 AMD
Senior Suite 70,000 AMD
Family Room 70,000 AMD
from 1 November to 31 December
Single Room 27,000 AMD
Double Room 33,000 AMD
Deluxe Double/Twin 37,000 AMD
Junior Suite 45,000 AMD
Senior Suite 50,000 AMD
Family Room 50,000 AMD

نظرات