بهبود رتبه شفافیت ارمنستان

سازمان شفافیت بین الملل گزارش سال 2013 شاخص درک فساد را منتشر کرد. در این گزارش ارمنستان با کسب 36 امتیاز در رتبه 94 در میان کشورهای جهان قرار می گیرد و نسبت به گزارش سال 2012 رتبه آن در زمینه شفافیت ارتقا پیدا کرده است.
در میان جمهوری های غیر بالتیک شوروی سابق، کشور گرجستان با کسب رتبه 55 بهترین وضعیت را از نظر شفافیت دارا است. ازبکستان و ترکمنستان در رتبه 168 جای گرفته اند و از فاسدترین کشورهای جهان به حساب می آیند. از بین همسایگان ارمنستان کشور ترکیه در رتبه 53 قرار گرفته است و برترین جایگاه را دارد. جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه 144 فاسد ترین کشور همسایه ارمنستان به حساب می آید و جایگاه آن همطراز با کشور نیجریه تعیین شده است.

نظرات