پلیس حق ندارد کودکان را دستگیر کند

minor girl’s detentionآشوت کاراپتیان رئیس پلیس شهر ایروان گفته است که پلیس حق ندارد افراد زیر سن قانونی را دستگیر کند. با اینحال گزارش شده است که هاسمیک گرگوریان متولد سال 1990 در تظاهرات مخالفان روسیه دستگیر شده است. آقای کاراپتیان می گوید که پلیس در حال تحقیق درباره این موضوع است.
[youtube=http://youtu.be/F75vGFAkGE0]

نظرات